Safety culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn in uw bedrijf te meten. Jaarlijks vinden er veel onveilige situaties en bedrijfsincidenten plaats vanwege onveilig handelen. Met deze certificering ga je als organisatie bewust aan de slag met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag onder alle medewerkers.Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) van NEN

 

VCA opzetten, organiseren en uitvoeren

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. De VCA is vooral bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Zoals constructie- en onderhoudswerk op bouwlocaties, fabrieken, werkplaatsen of installaties. Ziet u ertegenop zelf een VCA-systeem op te zetten? Vertrouw op onze expertise. Ook het verplichte onderhoud van het VCA-systeem kunt u aan ons uitbesteden. Inclusief het organiseren van toolboxen en het uitvoeren van werkplekinspecties.

Veiligheidsladder

RI&E met plan van aanpak

Voor organisaties door heel Nederland voeren we RI&E’s uit. Met een RI&E zet u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf op een rij.  Daarna kunt u aan de slag met het verkleinen of weghalen van de risico’s. Het resultaat is geen papieren tijger die in een diepe la verdwijnt, maar een levend document mét het wettelijk verplichte plan van aanpak.

 

RI&E: verplicht of niet verplicht?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplicht voor organisaties die wekelijks meer dan 40 uur werknemers in dienst hebben. Heeft uw als organisatie meer dan 25 medewerkers in dienst en/of gebruikt u geen erkende-branche-RI&E, dan is RI&E-toetsing wettelijk verplicht. Deze toetsing verzorgen wij ook voor u.

Arbo

MVK ondersteuning

De normen VCA en VCU vragen om MVK ondersteuning voor de VGM-taken (veiligheid, gezondheid en milieu). Het is niet nodig dat u deze opleiding zelf behaalt, u mag uw MVK-ondersteuning extern organiseren. De MVK-deskundige moet een geldig diploma hebben volgens Hobéon SKO. Wij bieden u deze ondersteuning graag.

Vaak wordt de MVK- ondersteuning gecombineerd met interne audits, een veiligheidsinspectie in uw organisatie of een werkplekinspectie op locatie. Het kan allemaal.

We zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK) en staan geregistreerd in het SVK-register.

Arbo

Ook werk maken van gecertificeerde veiligheid?

Vul het formulier in en we bellen terug. In een vrijblijvend gesprek horen we graag meer over jullie uitdaging en ambitie. Samen bekijken we of en hoe we jullie kunnen ondersteunen.