• Herman overzicht bouw

  Toezicht op naleving van wet- en regelgeving.

 • rondleiding

  Training en advies op locatie

 • Solutions puzzel

  Wij maken maatwerk van uw puzzel.

 • Herman bouw

  Advisering tijdens kleine en grote projecten.

 • vliegt mtr

  Professionalisering op de werkvloer.

Is kwaliteit binnen uw organisatie belangrijk?

ISO 9001 toont dit aan.

Kwaliteit is: voortdurend in beweging zijn, op zoek naar verbetering en inspelen op veranderingen. Dit staat voorop en is het uitgangspunt bij het (her)inrichten van bedrijfsprocessen. Een dergelijke focus vraagt om een overzichtelijk en flexibel managementsysteem. Daarin vindt u onze expertise.Van Wezep consult is gespecialiseerd in kwaliteitszorg en kwaliteitsbeheer. Bedrijfsgerichte ondersteuning in onder andere ISO 9001 handboeken, audits en invulling van de daar uit voorkomende registraties.

Vanuit onze jarenlange ervaring weet van Wezep consult waar de verbeteringen kunnen plaatsvinden. Wij geloven dat verbeteringen en /of structurele veranderingen van binnenuit (de organisatie) gedragen moet worden. Wij staan daarom niet langs de zijlijn, maar in het veld, in uw organisatie en maken uw bedrijfscultuur eigen.

Hierbij hanteren we de volgende aanpak:

1. Inventariseren
2. Implementeren
3. Certificeren
4. Nazorg

Omdat u met uw bedrijf verder wilt groeien.
NEN-EN 1090 en ISO 3834

NEN-en 1090 certificering 

Vanaf medio 2014 moet u als producent van constructiedelen met lastdragende eigenschappen CE markeringen afgeven op uw producten. Deze Europese norm heeft consequenties voor bijna alle fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw. 

Met de komst van de nieuwe bouwproducten richtlijn, hebben staalbouwers, opdrachtgevers en ontwerpers een nieuwe uitdaging. De nieuwe richtlijn geeft aan dat dragende onderdelen van staal en aluminium moeten worden voorzien van een CE markering. U mag CE-markering op uw staalconstructies afgeven mits u gecertificeerd bent conform de NEN-EN 1090

De verplichte geharmoniseerde norm maakt een eind aan aparte regeltjes per land voor het vervaardigen van en het verhandelen van stalen en aluminium constructies. Over de uitvoering van de nieuwe NEN-EN 1090 norm is bij de bedrijven veel verwarring ontstaan. Er kunnen vragen zijn zoals:

 • Moet u een lascoördinator hebben? Het antwoord is: ja!
 • Moet u een handboek hebben? Het antwoord hierop is ook: ja!
 • Moet ik een lascoördinator hebben en moet ik dan registreren, net zoals bij ISO 9001? Het antwoord hierop is in veel gevallen......ja.

Let op: het voldoen aan de NEN-EN 1090 is een wettelijke eis, er is geen vrijblijvendheid!

Het niet, of foutief afgeven (bewust of onbewust) van de CE‐markering is een economisch delict.
Dit kan resulteren in een gevangenisstraf of een forse geldboete.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet daar in Nederland op toe.
Zie onderstaande link voor meer informatie:

https://metaalunie.nl/Kennisbank/CE-markering/NEN-EN-1090-1/FAQs-CE-markering  

ISO 3834 certificering

Steeds meer bedrijven beseffen het belang van bedrijfscertificatie volgens ISO 3834-2. Hiermee toont u aan dat uw onderneming op het gebeid van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft geborgd. De certificering wordt door opdrachtgevers in de defensie, offshore, railinfra en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist.
Bij werken onder de NEN-EN 1090-2 norm moet u aan kunnen tonen dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834-2.

Voor wie geldt ISO 3834 certificering?
De norm is van toepassing op fabricage in werkplaatsen en op bouwplaatsen. Om toonbaar te maken dat het lasproces aan de kwaliteitseisen voldoen. De ISO 3834-2 norm omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. De ISO 3834-2 geeft de uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling van het laswerk, zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek.

De norm heeft tevens aandacht voor uitbesteding, personeel voor inspectie en beproeving, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, naspeurbaarheid, maar ook hoe afwijkingen worden vastgesteld en opgevolgd. Voor het laswerk worden tevens de las-toevoegmaterialen, de opslag van materialen, warmtebehandeling en het lassen zelf beoordeeld.

Van Wezep consult ondersteund u bij het opzetten van deze normen en geeft u door haar jarenlange ervaring op lasgebied nuttige tips voor de praktische invulling van deze normen

Van Wezep Consult | Oude Hogeweg 8 | 8085 PA Doornspijk | Telefoon 06 375 44 046 | herman@vanwezepconsult.nl